Samlingssted for militærpolitiet

I MP Stuen kan alle nuværende og tidligere MP´ere mødes.
Her kan du træffe nuværende og tidligere kolleger i omgivelser, der er sikret mod lange ører – og her er pladsen til selskabelighed, som vores virke og fremtræden begrænser til lukkede fora.

Kun MP´ere har adgang til MP Stuen – men andre kan med tilladelse få adgang til at indtræde på Stuen.

Indenfor normal tjenestetid kan nøgle lånes  af et bestyrelsesmedlem.
MP Stuen kan endvidere bookes til privat brug.

Der forefindes et omfangsrigt regelsæt for ophold på MP Stuen, som til enhver skal respekteres.
I regelsættet forefindes i øvrigt en række sanktionsmuligheder, skulle ovenstående regler overtrædes.