Lån

Lån af MP-STUEN

Før lån.

Forudsætningen for lån er medlemskab.

Medlemmet er dybt ansvarlig for gæster.

Se endvidere BST vedr. gæster, forretningsorden og bartender BST.

Det fordrer endvidere en aftale med en fra bestyrelsen, blandt andet med henblik på indkøb af varer eller specielle ønsker i forhold til sortiment mv. Såfremt der indkøbes mad og anden drikke, skal dette altid godkendes af en fra bestyrelsen, idet den slags indkøb er absolut undtagelsen.

Arr. indføres i Stuens AKOS af primært formanden Niels Chr. Eriksen (25428005).

Nøgle aftales individuelt.

Instruktion til baren gives af kældermesteren Thomas Skøtt (41355840).

Ved evt. gæster, der ikke har MIL ID-kort, bør låner undersøge regler herfor.

 

Under lån

Ophold og brug af Stuen er jf. BST….

Låner er dybt ansvarlig, også for aflåsning af Stuen når aktiviteten er afsluttet.

Ansvaret for Stuen/baren kan IKKE overdrages til et ”ikke-medlem”.

Stuens ejendom må ikke fjernes fra Stuens område.

 

Efter arrangement/aktivitet/lån

Hvis arr. afholdes i weekend, skal der være rengjort til mandag morgen.

Arr. der afholdes på hverdage, rengøres samme dag/senest næste dag før kl 0800. Vær opmærksom på, at klasseværelserne skal kunne bruges til undervisning på dagen.

Nøgle afleveres til udlåneren. KMP/ENH nøgler afleveres til rette KMP/ENH.

Bortskaf alle madrester og affald fra Stuen.

Tøm grill for rester og aske.

Terrasse fejes.

Tomme flasker samles pænt i baren.

Tomme fustager skal stilles i det 3-delte lågeskab sammen med anden tom emballage.

Rengøring af selve Stuen og baren/klasseværelser betyder blandt andet at gulvet er vasket. Borde og stole rengjorte og sat på plads. Stolene sættes op. Baren aftørres og soigneres. Al opvask er tilendebragt og service sat på plads. Har du lånt noget andre steder, så sørg for aflevering. Afregning efter aftale.