MP Stuen – samlingssted for militærpolitiet

I MP-Stuen kan alle nuværende og tidligere MPere mødes.
Her kan du træffe nuværende og tidligere kolleger i omgivelser, der er sikret mod lange ører – og her er pladsen til selskabelighed, som vores virke og fremtræden begrænser til lukkede fora.

Kun MPere har adgang til MP-Stuen – men andre kan med tilladelse få adgang til at indtræde på Stuen.

Indenfor normal tjenestetid kan nøgle lånes en nøgle af et bestyrelsesmedlem.
Stuen kan endvidere bookes til privat brug.

For nye & de yngre medlemmer oplyses det, at der forefindes et omfangsrigt regelsæt for ophold på MP-Stuen, som skal respekteres.
I regelsættet forefindes i øvrigt en række sanktionsmuligheder, skulle ovenstående regler overtrædes.